Ontmoeting met het ‘Forum des Jeunes’

Ook jongeren strijden mee voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen!


Op 23 maart had ik de kans om Oriane en Louise, leden van het Forum des Jeunes, te ontmoeten. Deze organisatie is de spreekbuis van jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud in de Federatie Wallonië-Brussel en stelt jongerenparticipatie centraal in haar acties. Projecten door jongeren en voor jongeren, waardoor ze actoren worden binnen de samenleving.

Tijdens deze ontmoeting heb ik kennis kunnen maken met twee fantastische projecten die gezamenlijk door jongeren met verschillende achtergronden worden uitgevoerd:

  • Een memorandum over de rechten van de vrouw. Dit memorandum, dat is opgesteld om te informeren en te sensibiliseren over vrouwenrechten, is het vervolg op de enquête die in augustus 2020 werd afgenomen bij 1257 jongeren.

  • De campagne #PatriarQuoi. 4 video's om anderen ertoe aan te zetten in actie te komen en mee te bouwen aan een rechtvaardigere en billijkere samenleving.

Het is zo inspirerend om te zien hoe jongeren zich inzetten voor vrouwenrechten en concrete projecten uitvoeren! De inbreng van jongeren is bijzonder relevant en toont aan hoe belangrijk het is hen te betrekken bij de strijd voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en bij onze beleidsbeslissingen.