Ontmoeting met de VIH’s

Vandaag wou ik samen met de sector van de Verenigingen voor Integratie via Huisvesting de stand van zaken van de werkzaamheden op het terrein en de behoeften van de werknemers evalueren, zodat we samen snelle en concrete oplossingen kunnen doorvoeren.

Ik wil deze eerstelijnsactoren bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die ze dagelijks verrichten ten behoeve van de meest kwetsbare inwoners van Brussel.
De concretisering van hun recht op huisvesting zorgt ervoor dat ze veilig en waardig kunnen leven.