Bezoek aan de vzw CIProC

Ik ben de activiteiten van de vzw samen met de oprichtster Ghislaine Molai gaan ontdekken.

Dit socio-professionele en culturele impulscentrum wil migranten helpen bij hun actieve zoektocht naar werk door hen te verwelkomen, te begeleiden, om te scholen op werkgebied en hen te helpen bij het actief zoeken naar een baan.

Om hun integratie te bevorderen, organiseren zij ook cursussen Frans, workshops voor burgers, computerinitiatiecursussen, culturele uitstapjes, sportactiviteiten voor vrouwen en het “festival Afrodisiac”.

Bovendien maakt de organisatie van cursussen Frans deel uit van een sociaal beleid dat erop gericht is de sociale, economische en culturele participatie van nieuwkomers in Brussel te vergroten.