Bezoek aan de vzw CIRÉ

De vzw verleent diensten aan buitenlanders of mensen van buitenlandse afkomst: opvang, sociaal-juridische bijstand, workshops burgerschap, cursussen Frans, hulp bij het vinden van huisvesting...
Ik vond het heel belangrijk hen te ontmoeten om meer te weten te komen over hun huisvestingsdienst, die steun verleent aan gezinnen met een laag inkomen zodat ze betaalbare huisvesting kunnen vinden, met name via projecten om hen te helpen bij het verwerven van een woning.