Bezoek aan de vzw Communa en aan het project Casa Vesta

Tijdelijke bewoning zorgt ervoor dat er op noodsituaties kan worden gereageerd.

Daarom ben ik op bezoek gegaan bij de vzw Communa , die een echte springplank biedt van de straat naar een woning.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de bewoners van Casa Vesta te ontmoeten, een collectief onderkomen voor dakloze vrouwen. Deze plaats zorgt ervoor dat ze begeleid kunnen worden bij de overgang naar een permanente woning en dat ze tegelijkertijd kunnen deelnemen aan de sociale en culturele dynamiek in de opvangplaats.

Bedankt aan de teams van Communa en Samusocial voor wat jullie doen voor deze vrouwen. Het zien van de concrete verwezenlijking van uw projecten op het terrein wijst ons nog meer op het belang en de verplichting om meer van dit soort projecten tot stand te brengen. Als je dit allemaal ziet, weet je waar je voor vecht.