Bezoek aan de vzw Convivial

Bezoek aan Convivial, een vzw die tot doel heeft de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in België te bevorderen, via huisvesting en sociale cohesie.
Ik heb hun geweldige bewustmakingsworkshop kunnen bijwonen die erop gericht is het grote publiek de sleutels in handen te geven om de realiteit van de vluchtelingen te begrijpen.
Deze ludieke informatiesessie schetst het traject van een vluchteling en helpt zo vooroordelen te bestrijden en het samenleven te bevorderen.