Bezoek aan de vzw Cultures&Santé

De vereniging Cultures&Santé wil de levenskwaliteit van de Brusselaars verbeteren door het samenleven en burgerparticipatie te bevorderen.
Dit was een gelegenheid om kennis te maken met hun pedagogische instrumenten om het kritisch denken aan te moedigen, met name op het gebied van huisvesting en vrouwenrechten.