Bezoek aan de vzw Habitat & Rénovation

Deze vereniging ijvert ervoor dat iedereen in een degelijke woning en in een betere stadsomgeving kan leven.
Zo ondersteunt de vzw de meest kwetsbare groepen op het gebied van huisvesting, renovatie en energie en verbetert ze de leefomgeving in de wijken van Elsene en Etterbeek.