Bezoek aan de vzw La Soucoupe

Deze vereniging onthaalt kinderen met autisme of moeilijkheden om zich in de ‘klassieke’ vrijetijdsactiviteiten te integreren.
Door hun moeilijkheden is inclusie een onmogelijke opdracht voor hen. Daarom biedt de vereniging aangepaste ludieke activiteiten voor die kinderen aan, naast begeleiding van gezinnen.