Bezoek aan de vzw Le Trait d’Union

Deze eerstelijns sociale dienst biedt sociaal-juridische dienstverlening aan nieuwkomers om hun integratie in Brussel te vergemakkelijken.
Proficiat aan Khalid Al Jattari voor dit project dat mensen in kwetsbare situaties helpt en de nodige tools biedt voor hun integratie!