Bezoek aan de vzw Les Amis d'Accompagner

Die vereniging levert prachtig werk in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting door de autonomie van personen in moeilijkheden te bevorderen.

Vrijwilligers worden opgeleid om die personen op het terrein in hun stappen te begeleiden zodat ze hun rechten (terug)vinden.
Die begeleiding slaat de brug tussen de gebruikers in moeilijkheden en de oplossing.