Bezoek aan de vzw Spullenhulp

De vzw Spullenhulp, die uitsluiting en armoede wil bestrijden door middel van goederen- en dienstenactiviteiten, is ook actief in de sociale vastgoedsector.

Naast het inzamelen van kleding werkt de vzw actief mee aan het ter beschikking stellen van huisvesting aan daklozen. De vereniging tracht opvang, een onderkomen, materiële hulp, psychologische, medische en sociale bijstand, begeleiding, een opleiding en hulp bij het zoeken naar werk te verschaffen aan daklozen en personen in kwetsbare situaties die het risico lopen te worden uitgesloten.

Het doel is nieuwe projecten te ontwikkelen om het aantal beschikbare woningen voor kwetsbare groepen te vergroten. Op jaarbasis zouden 30 betaalbare wooneenheden voor begeleid wonen kunnen worden gecreëerd.