Bezoek aan de vzw Lumina

Deze vereniging wil komaf maken met vooroordelen over handicap en biedt daartoe activiteiten aan die de autonomie versterken en de inclusie van personen met een handicap bevorderen.
Dank aan het hele team voor het warme onthaal en voor de sfeer! We hebben een mooi moment met elkaar doorgebracht.