Bezoek aan de vzw MERHABA

Deze vereniging steunt LGBTQIA+-personen met een migratieachtergrond, vooral degenen die hun land zijn ontvlucht uit angst voor vervolging, maar ook hun entourage en professionals.
Een zeer verrijkende ontmoeting die bevestigt dat het niet de godsdiensten zijn die zorgen voor problemen inzake discriminatie en onderdrukking, zoals sommigen ons willen doen geloven, maar veeleer het patriarchaat.
Merhaba streeft er dus naar ons patriarchaal stelsel te doorbreken zodat een inclusieve en solidaire samenleving tot stand kan worden gebracht waarin iedereen zich veilig voelt.