Bezoek aan de vzw Sport and Smile

Ik ben op bezoek geweest bij de leraren en opvoeders van de vzw Sport & Smile...

Deze club biedt trainingen aan aan groepen kinderen, volwassenen en vrouwen, maar zorgt er vooral voor dat sommige leerlingen in precaire situaties niet hoeven te betalen.

Ze hebben ook een partnerschap ontwikkeld met de vzw Road to Glory om jongeren die in de problemen zijn gekomen met justitie de kans te geven in contact te komen met een mentor en ook gratis lessen te genieten in deze zaal.