Bezoek aan de opvangcentra voor vrouwen van Samusocial

Opvangcentra voor vrouwen zijn heel belangrijk.

 

Vrouwen hebben specifieke steun nodig en hebben behoefte aan een plaats waar ze zich tussen andere vrouwen bevinden, vooral wanneer ze het slachtoffer zijn geweest van geweld. Daarom ben ik samen met Karine Lalieux op bezoek geweest bij twee opvangtehuizen van Samusocialdie bestemd zijn voor dakloze vrouwen.

Ze hebben een rusthuis opgericht dat onderdak biedt aan 75 dakloze vrouwen (als noodopvang) en een gemeenschapshuis dat onderdak biedt aan 12 dakloze vrouwen.

Dit bezoek vond plaats in het kader van het Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en het Noodplan voor Huisvesting – en in het bijzonder actie 26 – die tot doel heeft nieuwe opvangplaatsen te creëren voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld. Deze centra zijn dus voorbeelden voor mij, aangezien we met Alain Maron samenwerken om meer plaatsen en meer woningen te creëren voor daklozen.