Bezoek aan de Artémis-site en inhuldiging van de renovaties Villon

Deze twee projecten zijn een perfecte weerspiegeling van onze prioriteiten voor de sociale huisvesting: kwaliteitsvolle sociale woningen bouwen en het bestaande woningenbestand renoveren.
Bedankt aan de teams van de SLRB – BGHM en Everecity voor dit werk. Hierdoor kunnen de sociale huurders van Evere beschikken over kwaliteitsvolle woningen en aanzienlijk kunnen besparen op hun energiefactuur.