Gewestbegroting – Extra middelen voor een ambitieus en realistisch beleid inzake Huisvesting en Gelijke Kansen

 

Persbericht

 

 

 

Persbericht

Gewestbegroting – Extra middelen voor een ambitieus en realistisch beleid inzake Huisvesting en Gelijke Kansen

 

Met de extra 500 miljoen euro die tijdens deze legislatuur voor Huisvesting werd verkregen en een budget voor Gelijke Kansen dat tegen 2022 verdubbeld wordt, beschikt de Staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen nu over de noodzakelijk middelen om een ambitieus en realistisch beleid ten dienste van de Brusselaars te kunnen voeren.

 

“In 2020 hadden we een eerste verhoging, met 15%, van het budget voor Huisvesting verkregen. Dat budget zal tegen 2021 nog worden verhoogd met meer dan 100 miljoen euro. Tegen 2024 zal er uiteindelijk een derde budgetverhoging met 138 miljoen euro komen. En enkel voor het Noodplan voor huisvesting is al meer dan 170 miljoen euro voorzien.” verduidelijkt Nawal Ben Hamou. Dit Noodplan zal in het verlengde van de begrotingsonderhandelingen worden besproken, zodat het voor het einde van dit jaar door de regering kan worden goedgekeurd.

 

“Met deze aanzienlijke bijkomende middelen wordt het budget voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest structureel verhoogd », aldus een tevreden staatssecretaris, die een budget heeft verkregen dat bijna vijf keer groter is dan onder de vorige legislatuur, toen de socio-economische context nochtans veel gunstiger was. « Dit is een welkome herfinanciering waarmee de prioriteiten van de regering op het vlak van huisvesting eindelijk geconcretiseerd kunnen worden. Die prioriteiten omvatten met name het versnellen van de productie van nieuwe woningen voor de meest kwetsbare Brusselse gezinnen en de geplande renovatie van meer dan 35.000 sociale woningen”.

 

Op het vlak van Gelijke Kansen had de staatssecretaris zich een duidelijk doel gesteld: het huidige budget van ongeveer 2 miljoen euro tegen het einde van de legislatuur verdubbelen. Dat is ook gebeurd: equal.brussels zal in 2021 over een extra miljoen euro beschikken en in 2022 nog eens een extra miljoen krijgen.

 

Nawal Ben Hamou: “Het was, zeker in deze gezondheidscrisis, absoluut noodzakelijk om ons eerste Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen te concretiseren, maar ook om verandering teweeg te brengen op het vlak van racismebestrijding, gendergelijkheid, inclusie en het samenleven”.

 

Tags: