PB: De strijd tegen racisme – lancering van de campagne #BrusselsYouCanDoIt met Lyna en Eddy Ape

Persbericht

 

De strijd tegen racisme in Brussel: Lyna en Eddy Ape, artistieke partners van een uitnodigende bewustmakingscampagnee

Op maandag 15 november lanceert staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, de bewustmakingscampagne over racisme #BrusselsYouCanDoIt. Het is een campagne van equal.brussels die loopt van 16 tot 29 november met de buitengewone medewerking van artiesten Lyna en Eddy Ape.

Het Brussels Gewest telt momenteel meer dan 182 verschillende nationaliteiten. Een indrukwekkende verscheidenheid aan mensen, ideeën, culturen, talenten en identiteiten. Brussel is een onmiskenbaar gevarieerde en kosmopolitische megalopolis die bijdraagt tot de demografische en economische groei, alsook tot de diversifiëring en verjonging van de bevolking. “Het gewest telt in het bijzonder een groot aantal jongvolwassenen met diverse achtergronden, een realiteit die grote uitdagingen met zich meebrengt, met name op het gebied van gelijke kansen", aldus Nawal Ben Hamou.

Jammer genoeg is er een overduidelijke vaststelling: discriminatie, haatdragende taal en geweld op basis van zogenaamde raciale criteria worden regelmatig ervaren door deze jonge en minder jonge Brusselaars. In 2020 had 42 procent van de bij UNIA in Brussel geopende dossiers betrekking op zogenaamde rassencriteria. 33% van deze dossiers had betrekking op werkgelegenheid, 25% op goederen en diensten (waarvan de meeste op het gebied van huisvesting).

De bij Unia gemelde feiten hebben hoofdzakelijk betrekking op vier sectoren waarvoor de campagne van Equal.brussels, in geval van racisme, concrete pistes voorstelt: werkgelegenheid, huisvesting, sociale netwerken en dagelijks racisme binnen de verschillende domeinen van het sociale, recreatieve en culturele leven in Brussel.

De campagne #BrusselsYouCanDoIt richt zich in de eerste plaats tot Brusselse inwoners tussen 18 en 40 jaar en focust op deze vier thema's. De campagne heeft tot doel hen aan te moedigen diversiteit te waarderen, stereotypen te ontkrachten, vooroordelen ten aanzien van personen met uiteenlopende achtergronden te bestrijden en daarnaast gevallen van racisme te melden. "De boodschap is positief en uitnodigend bedoeld: het doelpubliek wordt aangespoord "deel te nemen aan de beweging" door mee te werken aan het ontkrachten van stereotypen en racistische vooroordelen", verklaart de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Dankzij de artistieke medewerking van de artiesten Lyna en Eddy Ape maakt de campagne gebruik van de communicatiekanalen van het jonge publiek dat equal.brussels in de allereerste plaats wilde bereiken: de single en videoclip "Brussels' Heart" die beschikbaar is op streamingplatformen, het beroep op influencers om de campagne te promoten en dit naast de meer traditionele kanalen zoals het affichenetwerk van de MIVB of sociale netwerken.

"Het is de bedoeling dat de campagne #BrusselsYouCanDoIt de start inluidt van het daadkrachtig beleid dat we willen voeren ter bestrijding van racisme in Brussel. Het nieuwe Brusselse Plan voor racismebestrijding - dat gebaseerd zal zijn op de aanbevelingen van de Assisen tegen Racisme van het Brussels Parlement - zal in het najaar van 2022 worden gelanceerd. In de tussentijd willen we een positieve boodschap uitsturen naar de Brusselse jeugd: jullie kunnen het verschil maken, want ook jullie maken deel uit van de strijd tegen racisme!" besluit Nawal Ben Hamou.

DONWLOAD PERSDOSSIER

 

 

 

Tags: