Erasmus project – 64 nieuwe woningen aan in een groene omgeving op enkele metrostrations van het stadscentrum

Persbericht

 

 

Erasmus project – 64 nieuwe woningen aan in een groene omgeving op enkele metrostrations van het stadscentrum

Deze maandag huldigt het Woningfonds 64 passiefappartementen in die gelegen zijn in een unieke omgeving in Anderlecht, op een steenworp van het Pajottenland en op enkele metrostations van het stadscentrum. Op die manier zal het Fonds ervoor zorgen dat deze gezinnen eigenaar kunnen worden van een woning tegen een betaalbare prijs. Bovendien zal het Fonds hen een aangepaste hypothecaire lening kunnen aanbieden, zodat ze de terugbetaling over een langere periode kunnen spreiden.

 

EEN NIEUWE GROENE WIJK IN DE BUURT VAN HET ERASMUSZIEKENHUIS

Het Erasmusproject van het Woningfonds, gelegen in de Sneeuwklokjesdreef in Anderlecht, langs de Henri Simonetlaan, bestaat uit twee gebouwen van 22 en 42 appartementen, gescheiden door een promenade. Het project maakt deel uit van het complex « Erasmus Garden », een gloednieuwe wijk met landelijke charme, op een steenworp van het stadscentrum. De sociale mix zal integraal deel uitmaken van het project, dat voorziet in studentenwoningen, winkels, twee speelterreinen, een rusthuis, kantoren, een openbaar park en een collectieve moestuin. Het fresco Sur le chemin délicat des racines, een creatie van de Brusselse graffitikunstenaar Deeko (NMBS-station Merode, station Bosvoorde), zal een creatieve toets aan de wijk geven.

 

PASSIEFWONINGEN AANGEBODEN TEGEN KOSTPRIJS TEGEN EEN BTW TARIEF VAN 6 %

Het « Erasmusproject” biedt 64 passiefwoningen en 52 parkeerplaatsen te koop aan. De woningen, die variëren van studio’s tot appartementen met 4 slaapkamers, hebben één of meer balkons of een tuin, evenals een kleine moestuinruimte van 2m². Elke woning zal ook een eigen fietsstaanplaats hebben. De oppervlaktes variëren van 47 m² (studio) tot 132 m² (appartement met 4 slaapkamers).

Deze woningen worden te koop aangeboden tegen de kostprijs tegen een btw-tarief van 6%, en zijn bestemd voor gezinnen die voldoen aan de voorwaarden voor het afsluiten van een lening bij het Fonds, d.w.z. gezinnen met een laag, bescheiden en middelgroot inkomen. De prijzen van de aangeboden woningen starten bij 136.000 EUR exclusief btw (studio) en lopen op tot 325.000 EUR exclusief btw (appartement met 4 slaapkamers). Vandaag bevindt 98 % van de woningen zich in het aankoopstadium. En 82 % van de woningen zal worden aangekocht met een hypotheek van het Woningfonds.

De toekomstige kopers – en elke kandidaat-eigenaar die aan de toegangsvoorwaarden van het Fonds voldoet – kunnen een leningaanvraag bij het Fonds indienen. Het Fonds biedt hypothecaire leningen aan tegen vaste rentevoeten die variëren van 1,7% tot 2,5%, voor een maximale looptijd van 30 jaar en met een quotiteit tot 120% van de waarde van het onroerend goed. Voor woningen die in het kader van het programma Alliantie Wonen worden verkocht, kunnen gezinnen ook tot 30% van de verkoopprijs uitgesteld betalen.

 

DE GEMEENTE ANDERLECHT, BEVOORRECHTE PARTNER VAN HET FONDS

Het Erasmusproject is niet het eerste project dat het Fonds in Anderlecht heeft ontwikkeld. Het Fonds heeft zopas de opdracht gegund voor de Klaverwijk, een nieuwe duurzame wijk met 466 woningen. Momenteel heeft het Fonds in de gemeente al een complex gebouwd van 85 woningen, bestemd voor verhuur en verkoop. Nog eens 93 woningen zijn momenteel in aanbouw op het kruispunt van de Birminghamstraat, de James Ensorstraat en de Malherbelaan.

 

Al meer dan 30 jaar zet het Woningfonds zich in om gezinnen met een laag, bescheiden en middelgroot inkomen in staat te stellen hun basisrecht op toegang tot een degelijke woning uit te oefenen. Hiertoe gebruikt het Fonds verschillende hefbomen: de hypothecaire lening, de bouw en verkoop van woningen, de groene lening, de toelage voor de samenstelling van de huurwaarborg en de verhuur van woningen.

Sinds het begin van de beheersovereenkomst 2017-2021 van het Fonds:

  • zijn er 3.221 kredieten en 1.022 groene leningen verstrekt door het Fonds
  • zijn 389 gezinneneigenaar geworden van een woning die door het Woningfonds is gebouwd
  • hebben 2.817 gezinnen een toelage ontvangen van het Fonds om hun huurwaarborg samen te stellen.

 

In enkele jaren tijd is het Woningfonds ook een essentiële speler geworden op het gebied van de productie van « openbare » woningen, zowel in de koop- als in de huursector in het Brussels Gewest.

Eind 2020 bedroeg de woningproductie van het Fonds 1.143 woningen die zich in verschillende ontwikkelingsfases bevinden, waarvan 174 woningen bestemd voor de huursector en 969 voor de koopsector.

 

“Met zijn 64 woningen vormt het Erasmusproject een concreet voorbeeld van de maatregelen die het Gewest neemt om eigendomsverwerving te bevorderen, wat mag immers niet voorbehouden zijn aan de meest welgestelde Brusselaars. Dankzij het project krijgen vandaag 64 Brusselse gezinnen met weinig middelen de kans om een nieuwe kwaliteitsvolle woning aan te kopen in een gloednieuwe vergroende wijk, op één metrotreinrit van het stadscentrum » zegt staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou tevreden.

 

« Het Fonds bevordert de toegang tot degelijke huisvesting op allerlei manieren, waarvan een lening de snelste is. Het is niettemin van essentieel belang dat het Fonds het aanbod van financieel toegankelijke koop- en huurwoningen voor de Brusselse bevolking verder blijft ontwikkelen door nieuwe woningen te produceren, indien mogelijk in het hele Gewest, en dit om de sociaaleconomische mix in de wijken te vergroten. « , benadrukt Lieve Lalemant-Scheerlinck, voorzitster van de Raad van Bestuur van het Woningfonds.

 

« Het huisvestingsprobleem in Brussel is zo belangrijk dat er veel instrumenten moeten worden ingezet om een afdoend antwoord op dit probleem te bieden. In dat opzicht vormen de projecten van het Woningfonds, die ervoor zorgen dat de meest achtergestelde sociale klassen toegang kunnen krijgen tot een woning, een origineel en essentieel element om het probleem van slechte huisvesting waarmee een groot aantal van onze medeburgers wordt geconfronteerd, op te lossen« , aldus Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht.

Tags: