Bestrijding van seksuele intimidatie in het nachtleven: € 250.000 ter ondersteuning van 4 projecten van verenigingen

Persbericht

Bestrijding van seksuele intimidatie in het nachtleven: € 250.000 ter ondersteuning van 4 projecten van verenigingen

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering ingestemd met de toekenning van een subsidie van € 250.527 ter ondersteuning van 4 verenigingsprojecten in het kader van het Actieplan van de Brusselse regering ter bestrijding van intimidatie en seksueel geweld in het uitgaansleven.

Op 1 maart jongstleden is een projectoproep gelanceerd ter versterking van de financiële steun aan de verenigingen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning. Vier kwaliteitsprojecten zijn geselecteerd voor een totaalbedrag van € 250.527, na een evaluatieproces dat is uitgevoerd door equal.brussels met de medewerking van een jury bestaande uit deskundigen van de Brusselse Nachtraad en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

  1. Het project “SACHA-opleiding” van de vzw Z! (70.065 €) (70.065 €)

Sinds 2018 ontwikkelt het Plan SACHA drie werkterreinen: het opleiden van organisatoren van feestelijke evenementen (festivals, bars, clubs, enz.), de bewustmaking op het terrein en de psychologische opvang van slachtoffers.

Het doel van dit project is de ondersteuning van het project "SACHA-opleiding" van de vzw Z! dat tot doel heeft professionele actoren uit het vaste Brusselse uitgaansmilieu (bars, clubs, concertzalen, enz.) op te leiden voor de concrete bestrijding van geweld tegen vrouwen en ten aanzien van LGBTQIA+-personen op het terrein.

In de opleiding komen tal van aspecten aan bod die met name verband houden met de opsporing van geweld, de opvang van de slachtoffers, de bewustmaking van de teams en het publiek, de implementering van een protocol en een uitgerust handvest.

  1. De opleidingskit van de vzw Modus Vivendi (€ 70.629)

De vzw Modus Vivendi, die het netwerk Safe Ta Night coördineert, heeft al meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van coördinatie, maar ook op het gebied van eerstelijnsinterventies in het uitgaansmilieu waarbij ze de risico’s tracht te beperken die verbonden zijn aan het gebruik van psychotrope middelen.

Haar project bestaat uit de ontwikkeling van een opleidingskit (pedagogische inhoud en ondersteuning) die bedoeld is om het HORECA-personeel op te leiden voor de problematiek van seksistisch en seksueel geweld en gendergerelateerd geweld in het uitgaansleven, met name wanneer deze problematiek betrekking heeft op personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden of die chemisch onderdanig zijn (alcohol en andere psychoactieve middelen).

Deze kit/module zal zodanig worden ontworpen dat ze deel kan uitmaken van de bestaande opleidingen die met name door Plan Sacha worden gegeven, maar ook door andere opleid(st)ers (Safe ta Night, Drink Different, het CPVS, enz.).

  1. Het platform We Care (about each other) van de Brussels By Night Federation (€ 60.145)

Sinds haar oprichting steunt de Brussels By Night Federation (BBNF) de uitgaanssector bij de verschillende problemen waarmee ze wordt geconfronteerd. De federatie wil haar platform We Care (about each other) ontwikkelen om:

- Nachtbars, clubs en feestjes te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun beleid tegen intimidatie en seksistisch en seksueel geweld,

- De sector bewust te maken voor de problematiek van intimidatie en seksistisch en seksueel geweld,

- Informatie over de projecten van het SACHA-plan en het Safe Ta Night-project ("Voor een ‘instemmingscultuur’ in het uitgaansleven: een toolkit voor de opleid(st)ers van medewerkers uit het uitgaanswereldje over problemen in verband met onderwerping en/of chemische kwetsbaarheid") te verspreiden in de uitgaanssector,

- Een groep opgeleide mensen ("Care Team") samen te stellen die rechtstreeks tijdens de feestjes kunnen ingrijpen om de preventie- en actieprotocollen in werking te stellen.

Dit project zal worden ontwikkeld met de medewerking van Safe ta Night en het Plan Sacha.

  1. Het bewustmakingsproject van het Collectif Osmose (€ 49.688)

Het Collectif Osmose heeft tot doel het publiek in het uitgaansleven bewust te maken voor de problematiek van intimidatie, agressie en andere vormen van discriminatie door te zorgen voor een team op het terrein dat door middel van het observeren in een menigte, contacten en gesprekken met dit uiteenlopende publiek dergelijke problemen kan vermijden, problemen voor zijn rekening kan nemen en actie kan ondernemen.

Deze bewustmaking op het terrein zal met name gebeuren via opleidingen binnen het team, de invoering van een preventieprotocol dat beschikbaar is voor iedereen, de organisatie van workshops die spreeksessies kunnen omvatten die iedereen vrij mag bijwonen, alsook een voorafgaande preventiecampagne via affiches, flyers, fanzines en specifieke berichten via digitale platformen, sociale media, websites, en de aanmaak van pagina's op sociale netwerken.

"Deze vier projecten vervolledigen een waaier van acties die het Brussels Gewest, de FGC en de VGC hebben opgezetnaar aanleiding van de beweging die seksistisch en seksueel geweld in het uitgaansleven aan de kaak stelt. Naast de ondersteuning van de verenigingssector zijn we ook bezig met het opzetten van opleidingscursussen en videofilmpjes voor het HORECA-personeel. Voorts creëren we drietalige communicatiedragers die moet bijdragen tot de zichtbaarheid van de bestaande hulpverleningsdiensten en die concreet advies bevatten over de diensten waarmee naargelang van het geval contact kan worden opgenomen. Tot slot organiseren we een grootschalige bewustmakingscampagne voor het grote publiek die in november zal worden gelanceerd", verduidelijkt Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Tags: