Bezoek aan de vzw Duo For a Job

De sociale cohesie in Brussel moet worden verbeterd!

Daarom heb ik een bezoek gebracht aan de vereniging DUO for a JOB , die jongeren met een migrantenachtergrond helpt bij het zoeken naar werk met behulp van een mentor die ouder is dan 50 jaar.

Afhankelijk van het profiel van de jongere komt de mentor tussen in de verschillende stadia van de zoektocht naar werk en/of zijn/haar projectdefinitie. Er wordt een traject voorgesteld zodat de behoeften van de jongere, door middel van een opgebouwde vertrouwensrelatie, kunnen worden vastgesteld en zodat gepersonaliseerde steun en specifieke oplossingen kunnen worden aangeboden om aan die behoeften te voldoen. 

Dankzij de ontmoetingen die het teweegbrengt, biedt het project een uniek platform voor intergenerationele en interculturele uitwisselingen en ontmoetingen. Het biedt jongeren en mentoren de gelegenheid hun visie en ervaringen te delen, wat bijdraagt tot het ontstaan van sociale banden en wederzijdse culturele ontdekkingen. Dankzij deze ontmoeting stellen beiden hun vooroordelen in vraag en leren ze Brussel op een andere manier kennen, door de ogen van de ander. De vereniging schept dus sociale banden, gebaseerd op verdraagzaamheid, nieuwsgierigheid en solidariteit, die de sociale samenhang in onze multiculturele stad bevorderen.

Meer dan de helft van de begeleide jongeren (52%) krijgt een vaste job na hun ervaring bij DUO for a JOB.

Door de gezondheidscrisis is het aantal jonge werkzoekenden aanzienlijk gestegen en de crisis heeft de ongelijkheden op de arbeidsmarkt versterkt. Daarom is het van belang banden tussen de burgers aan te wakkeren, te smeden en te onderhouden, zodat sociaal isolement kan worden tegengegaan en solidariteit kan worden versterkt. Meer dan ooit is het nodig om de meest kwetsbare mensen tijdens deze crisis morele steun te bieden, alsook menselijke, individuele en op maat gesneden begeleiding bij hun zoektocht naar werk.