De antiracistische sector zit voor de eerste keer om de tafel met de Brusselse Regering

Persbericht

De eerste adviesraad voor de uitbanning van racisme wordt in het leven geroepen. Het Brussels Parlement gaf deze vrijdagnamiddag groen licht (XXX stemmen) voor de oprichting van dit nieuwe adviesorgaan.

Het is van essentieel belang om de Brusselse verenigingssector de centrale en strategische rol te geven waar ze al lang om vraagt.

Dankzij deze raad zal de antiracistische verenigingssector systematisch geraadpleegd worden over alle kwesties in verband met de bestrijding van discriminatie en inzake gelijkheid en de bevordering van diversiteit.

"Met dit sterke signaal wil ik ook duidelijk maken dat ik een krachtig antiracismebeleid wil blijven uitstippelen waarbij de experts op het terrein worden betrokken. Een jaar na de eerste tekst die de meerjarige financiering mogelijk maakte voor Brusselse verenigingen die zich inzetten voor gelijke kansen, is dit opnieuw een ongeziene en krachtige maatregel", aldus Nawal Ben Hamou.

Deze nieuwe Raad zal adviezen en aanbevelingen uitbrengen over alle kwesties in verband met de bestrijding van racisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op verzoek van de regering of op eigen initiatief.

De Raad zal bestaan uit 22 leden die worden aangesteld voor een hernieuwbaar mandaat van 5 jaar. In deze Raad zullen voor het eerst antiracistische verenigingen, academici, de sociale partners, Unia en vertegenwoordigers van de Brusselse Raad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de Brusselse Raad voor personen met een handicap samenkomen, met het oog op een overkoepelende aanpak.

"Voor mij was deze pluralistische samenstelling heel belangrijk. Hierdoor krijgt het maatschappelijk middenveld een belangrijke stem en wordt de bekende leuze “niet over ons, zonder ons” in de praktijk omgezet" verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Er zal een oproep worden gedaan aan het maatschappelijk middenveld om de 11 zetels voor de verenigingssector in te vullen. Er wordt een globaal evenwicht nagestreefd zodat jongere verenigingen een plaats krijgen naast verenigingen met lange, erkende ervaring in de strijd tegen racisme. Bij de selectie zal men ernaar streven dat de verschillende stromingen en tendensen in racismebestrijding vertegenwoordigd worden. De strijd tegen antisemitisme zal uiteraard vertegenwoordigd zijn.

Perscontact 

Xavier Bodson 0476 30 78 21 xbodson@gov.brussels

Tags: