Mijn parcours

Socialistisch, geëngageerd, vastberaden

Nadat ik mijn hele schoolloopbaan in het Nederlands heb doorlopen, start ik mijn professionele loopbaan als medewerkster van het administratief en logistiek kader bij de politiezone Brussel-Elsene. Nadien engageer ik mij als vakbondsafgevaardigde bij de ACOD en maak ik tegelijk actief deel uit van de Jongsocialisten Brussel.

Ik besluit mijn verbintenis bij de vakbond en als militant concreet vorm te geven door de politieke arena te betreden: ik stel me kandidaat voor de parlementsverkiezingen van mei 2014 en word zo op 26-jarige leeftijd de jongste volksvertegenwoordiger van het federale parlement. Mijn favoriete materies zijn: Veiligheid en Terrorismebestrijding, Politieopleiding, het openbaar Ambt, de Strijd tegen discriminatie en Gezondheid, in het bijzonder de gezondheid van vrouwen.

Tijdens deze vijf jaar in het federale parlement heb ik veel gedebatteerd en bijgeleerd, maar heb ik ook enkele mooie slagen thuisgehaald, zoals de verlaging van de btw op producten voor vrouwelijke hygiëne of het gratis gebruik van de anticonceptiepil tot de leeftijd van 25 jaar. Maar er is nog zoveel om voor te vechten.

In juli 2019 ben ik benoemd tot staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen in de regering-Vervoort III. Ik krijg tevens de portefeuille van Sociale Cohesie en Sport binnen de FGC toegewezen.

Het recht op behoorlijke huisvesting en de bestrijding van alle vormen van discriminatie zullen mijn twee belangrijkste prioriteiten voor deze legislatuur zijn.

Ik ben vastberadener dan ooit om elke dag het beste van mezelf te geven, zodat Brussel een regio wordt waar het aangenaam leven is.

Medewerkster van het logistiek kader

BIJ DE POLITIEZONE BRUSSEL-HOOFDSTAD-ELSENE

Vakbonds-afgevaardigde

BIJ DE ACOD BRUSSEL

Voorzitster ACOD-jongerencommissie

LOKALE EN GEWESTELIJKE ADMINISTRATIES

Franstalige Jeugdraad

LID

Federaal Volksvertegen-woordiger

Gemeente-raadslid

IN BRUSSEL-STAD

Staats-secretaris

BEVOEGD VOOR HUISVESTING EN GELIJKE KANSEN - MINISTER VAN SPORT EN SOCIALE COHESIE BINNEN DE FGC