Plenaire vergadering van de PSC’s

Vandaag heb ik deelgenomen aan de plenaire vergadering van de PSC’s.

32 teams van Projecten voor Sociale Cohesie zijn bijeengekomen om te bespreken welke eerste lessen getrokken kunnen worden uit deze ongekende crisis.
Maatschappelijk werkers uit de sociale huisvestingssector konden zich buigen over de volgende kwesties: de digitale kloof, schoolverzuim, isolement en sociale samenhang tijdens de lockdownperiodes.
Dank aan de BGHM en aan de aanwezigen die zich inzetten om de sociale band met de sociale huurders te versterken.