Presbericht

> Vers la version française

 

Coronavirus – Discriminatie van gezondheidswerkers is strafbaar, zegt Nawal Ben Hamou.

 

Sinds het begin van de COVID-19 pandemie zijn bij Unia verschillende gevallen van discriminatie van zorgprofessionals gemeld. Unia heeft erop gewezen dat deze gevallen volgens de antidiscriminatiewetgeving strafrechtelijk vervolgbaar zijn.

De Staatssecretaris van Huisvesting en Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, steunt Unia volledig in haar missie van bewustwording en preventie met betrekking tot deze golf van stigmatisering van gezondheidswerkers die –hoeft het nog gezegd-  met gevaar voor eigen gezondheid een tomeloze inzet tonen om andere levens te redden. « Gezondheidswerkers behandelen en beschermen ons, laten we ze in ruil daarvoor beschermen! Gezondheidswerkers weten als geen ander welke hygiënische voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, laten we ze vertrouwen! « zegt de staatssecretaris die iedereen uitnodigt om gezond verstand, burgerzin en solidariteit te tonen in deze moeilijke tijden.

Sommige gezondheidswerkers worden ook gediscrimineerd op het gebied van huisvesting, wat des te meer onaanvaardbaar is in de huidige context van de thuiszorg in verband met de Coronavirus-crisis.

« Dergelijke handelingen zijn strafbaar volgens de Brusselse wetgeving », aldus Nawal Ben Hamou, « De daders kunnen worden onderworpen aan een administratieve boete van maximaal 6.200 euro (artikel 214ter, §2, van de Huisvestingscode). Voor de rechtbank kunnen slachtoffers van discriminatie op het vlak van huisvesting tot 1.300 euro forfaitaire schadevergoeding krijgen (artikel 202, §1er van de Huisvestingscode). »

De Staatssecretaris nodigt de gezondheidswerkers, maar ook alle Brusselse slachtoffers van dergelijke discriminatie uit om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten.

Tags: