PB : Een huurtoelage voor meer dan 12.500 gezinnen die wachten op een sociale woning

Persbericht

Een huurtoelage voor meer dan 12.500 gezinnen die wachten op een sociale woning

Amper 400 gezinnen die wachten op een sociale woning ontvangen momenteel een huurtoelage. Dit lage aantal begunstigden is vooral toe te schrijven aan de complexiteit van de procedure en de vele voorwaarden voor de toekenning ervan.

Eind 2018 keurde de vorige regering een nieuwe huurtoelage goed, maar de procedure en voorwaarden daarvoor waren grotendeels gebaseerd op de oude toekenningscriteria (huurvoorwaarden, minimaal 12 voorkeurrechten om in aanmerking te komen, veel administratieve rompslomp, ingewikkelde procedure). Aangezien het al zeer moeilijk was om aan deze oude criteria te voldoen, bestond de kans dat bij de uitvoering van het besluit van 21 december 2018 alle reeds ondervonden moeilijkheden zich zouden opstapelen.

“Het doel was een proactieve en semi-automatische toekenning van de huurtoelage in te voeren, zodat mensen die niet over de administratieve vaardigheden beschikken om een aanvraag in te dienen, niet in de kou blijven staan. Het is met name de bedoeling om zoveel mogelijk administratieve gegevens over te nemen die reeds elektronisch beschikbaar zijn bij de overheden (inkomen, voorkeurrechten, gezinssamenstelling, huur). Meer dan 12.500 gezinnen zullen op die manier de toelage kunnen genieten, voor een totaalbudget dat op 38 miljoen euro wordt geraamd”, aldus Nawal Ben Hamou. « L’objectif était de mettre en place une attribution proactive et semi-automatique de l’allocation-loyer afin d’éviter que les personnes qui n’ont pas les compétences administratives pour en faire la demande ne soient pas laissées de côté. Il s’agit notamment de reprendre un maximum de données administratives déjà disponibles sous format électronique auprès des autorités (revenus, titres de priorité, composition de ménage, loyer). Cette allocation pourra ainsi bénéficier à plus de 12.500 ménages pour un budget global estimé à 38 millions d’euros » , legt Nawal Ben Hamou uit.

De rechtsgrondslag voor de hervormde huurtoelage werd op 1 oktober van kracht. Op 14 oktober werd een eerste brief aan potentiële rechthebbenden gestuurd. Momenteel heeft Brussel Huisvesting al meer dan 2.000 aanvragen voor een huurtoelage ontvangen.er octobre dernier. Un premier courrier a été envoyé aux potentiels bénéficiaires le 14 octobre. A ce jour, plus de 2.000 demandes d’allocation-loyer sont déjà parvenues chez Bruxelles-Logement.

"Dit is voor het eerst dat het bestuur op die manier werkt: we wachten niet langer, zoals in het verleden, tot de gezinnen die op de wachtlijst voor een sociale woning staan, zelf alle stappen ondernemen, maar wij brengen hen proactief op de hoogte van de mogelijkheid om deze maandelijkse steun te ontvangen door hen gewoon te vragen hun naam en adres mee te delen en Brussel Huisvesting toe te staan om deze gegevens te gebruiken. Het is een zeer eenvoudig formulier waarbij enkel een kopie van de huurovereenkomst moet worden gevoegd voor het geval die niet is geregistreerd," legt de Staatssecretaris voor Huisvesting uit. précise encore la secrétaire d’Etat au Logement.

Indien nodig kunnen de ontvangers van de brief de hulp inroepen van hun OCMW, de huisvestingsdienst van hun gemeente of een Verenigingen voor Integratie via Huisvesting. Zodra het formulier is ingevuld en teruggestuurd naar Brussel Huisvesting, kan het bestuur alle gegevens met elkaar vergelijken om:

  1. te controleren of de aanvrager effectief aan de toekenningsvoorwaarden voldoet,
  2. en indien dit het geval is, het bedrag van de toelage te berekenen op basis van de gezinssituatie (al dan niet statuut van eenouder, aantal kinderen ten laste)

Het is de bedoeling dat de eerste toelagen in januari-februari 2022 kunnen worden uitbetaald.

Het basisbedrag van de toelage is ook verhoogd: 160 euro per maand + 20 euro per kind ten laste voor gezinnen met een belastbaar inkomen van 16.614,44 euro of minder.

Voor eenoudergezinnen bedraagt de huurtoelage 160 euro per maand + 40 euro per kind ten laste voor gezinnen met een belastbaar inkomen van 16.614,44 euro of minder, en 120 euro per maand + 40 euro per kind ten laste voor eenoudergezinnen met een belastbaar inkomen tussen 16.614,44 euro en 20.763,88 euro.

Tags: