Gelijke kansen: meer dan een miljoen euro steun voor de verenigingssector

Persbericht

Gelijke kansen: meer dan een miljoen euro steun voor de verenigingssector

 

In augustus lanceerde de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou via haar bestuur equal.brussels de laatste projectoproep van het jaar voor alle verenigingen die actief zijn op het vlak van gelijke kansen. Een groot aantal verenigingen reageerde positief op deze oproep, waarvoor een totaalbudget van meer dan een miljoen euro is uitgetrokken.

Dankzij een aanzienlijke verhoging van de middelen voor Gelijke Kansen voor 2022 kon de Staatssecretaris gewestelijke steun verlenen aan 76 zeer concrete projecten met betrekking tot racismebestrijding en bevordering van diversiteit, gendergelijkheid, steun voor eenoudergezinnen, inclusie van mensen met een handicap, de bestrijding van geweld tegen vrouwen en de inclusie van LGBTQIA+-personen.

"Deze projectoproep was dus opnieuw een succes, wat wijst op het dynamisme van de Brusselse verenigingen die rond deze thema's werken, maar ook aantoont dat het nodig is om ondersteuning te geven aan hun activiteiten, die tegemoetkomen aan de bezorgdheden en problemen van de bevolkingsgroepen in Brussel die het meest met discriminatie te maken krijgen. Dankzij deze subsidies kunnen de verenigingen opleidings-, ondersteunings-, studie-, begeleidingsactiviteiten en praatgroepen opzetten, en sensibiliserings- en informatieacties, maar ook festivals en culturele evenementen organiseren" , legt Nawal Ben Hamou uit.

Dankzij deze financiële steun zullen in 2023 belangrijke projecten worden uitgevoerd, zoals de oprichting van een LGBTQIA+-vriendelijk gezondheidscentrum, begeleiding voor geïsoleerde en kwetsbare eenoudergezinnen, een studie over gedwongen huwelijken en eergerelateerd geweld in het Brussels Gewest, het toonaangevend project "Let's Meet a Jew" van het Joods Museum, verschillende projecten in verband met de inclusie en vertegenwoordiging van vrouwen in de techsector, workshops over de eerste stappen bij cybergeweld en een kwantitatieve en kwalitatieve studie over dit onderwerp, het opzetten van een e-learningmodule over discriminatiebestrijding in samenwerking met de ULB voor alle Brusselse ambtenaren, een opleiding ter bevordering van de inclusie van LGBTQIA+-personen in de horecasector en bewustmakingsactiviteiten rond handicaps in Brusselse scholen.

Uitzonderlijke steun voor de verenigingssector in 2022!

Met deze projectoproep wordt een recordjaar afgesloten op het vlak van subsidies voor Gelijke Kansen in Brussel, na een eerste projectoproep die bedoeld was om projecten te ondersteunen rond alle thema's inzake gelijke kansen voor een bedrag van 1.500.087 euro, en een tweede specifieke projectoproep in het kader van het actieplan ter bestrijding van intimidatie en seksistisch geweld in het uitgaansleven voor een bedrag van 250.527 euro.

"equal.brussels zal in 2022 in totaal 199 projecten hebben gesteund voor een bedrag van 2.785.965 euro. Dat is een absoluut record: tijdens deze legislatuur is het aantal ondersteunde projecten inzake Gelijke Kansen simpelweg verdubbeld! De toekenning van subsidies voor Gelijke Kansen krijgt nog een belangrijke wending met een wijziging van het wettelijke kader begin 2023: vzw's zullen namelijk een structurele en meerjarige financiering kunnen krijgen. Deze nieuwe bepaling – die tegemoetkomt aan een oud verzoek van de verenigingssector – komt dus bovenop de historische budgetverhogingen", besluit Nawal Ben Hamou.

Tags: