50 opvangplaatsen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en voor jonge LGBTQIA+’ers die door hun gezin zijn verstoten

Persbericht

 

50 opvangplaatsen voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en voor jonge LGBTQIA+’ers die door hun gezin zijn verstoten

Op voorstel van de staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen, Nawal Ben Hamou, heeft minister-president Rudi Vervoort de Directie Facilities van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de opdracht gegeven over te gaan tot de aankoop van een gebouw om er personen op te vangen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld. Deze derde aankoop kadert zowel in het Noodplan voor Huisvesting als in het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Deze plannen voorzien in 2021 namelijk in de oprichting van verschillende opvangvoorzieningen voor een geraamde investering van 5 miljoen euro.

“Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Huisvesting is de problematiek van vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld en die van jonge rondzwervende LGBTQIA+’ers, net als de link daarvan met huisvesting, voor mij een essentiële kwestie. Daarom heb ik besloten een ambitieus project uit te voeren dat draait rond de kern van mijn twee bevoegdheden, aangezien er opvangoplossingen wordt uitgewerkt voor deze twee doelgroepen in moeilijkheden," verduidelijkt Nawal Ben Hamou.

Het doel van Nawal Ben Hamou was om in de loop van 2021 over te gaan tot de aankoop van woongebouwen, zodat deze opvangvoorzieningen tijdens de legislatuur operationeel zouden zijn. Dat is nu gebeurd: "In september vorig jaar hebben we al een eerste woongebouw aangekocht dat plaats zal kunnen bieden aan 9 vrouwen die het slachtoffer zijn van intrafamiliaal geweld en hun kinderen: de opening ervan is voorzien voor maart 2022. Door de aankoop van een tweede woongebouw in november vorig jaar zullen we een vijftiental jonge LGBTQIA+’ers kunnen opvangen die door hun gezin zijn verstoten: de opening van dit gebouw is voorzien voor juni 2022. De opening van deze derde opvangvoorziening, met een dertigtal plaatsen, staat gepland voor begin 2024", zegt staatssecretaris Nawal Ben Hamou tevreden.

Dankzij deze drie aankopen zal het Gewest beschikken over een totale opvangcapaciteit van meer dan 50 plaatsen op drie sites voor de opvang van deze doelgroepen in moeilijkheden, en dit binnen de perken van het oorspronkelijk uitgetrokken budget. De psychosociale begeleiding van deze personen zal via de GGC tot stand worden gebracht.

Tags: