Bezoek aan het Joods Museum

Op 24 mei 2014 werd een terroristische aanslag gepleegd tegen het Joods Museum van België .

8 jaar later wil ik deze ruimte voor cultuur en dialoog bedanken om, ondanks die haatdaad, diversiteit, samenleven en tolerantie te blijven promoten.
Ik heb onlangs hun tentoonstellingen kunnen bezoeken over de karikaturen van Joden doorheen de geschiedenis en het werk van Sol LeWitt.
Een onontbeerlijk werk om stereotypen te ontkrachten en een link tussen de verschillende gemeenschappen te creëren.