Bezoek aan het PSC De Là Haut in Evere

Bezoek aan het PSC De Là Haut in Evere
Dit Project voor Sociale Cohesie heeft tot doel het samenleven in de sociale woonwijk van Everecity te verbeteren en burgerinitiatieven te laten oppoppen.
Bedankt aan de teams van het PSC en L’Entrela’ voor deze prachtige wandeling vol ontdekkingen en uitwisselingen met de bewoners.
De gelegenheid om een groot aantal geweldige communautaire, intergenerationele, creatieve, duurzame, dynamische en solidaire projecten te ontdekken.