Bezoek aan het PSC Hunderenveld

Het doet steeds weer plezier om de bewoners te ontmoeten en projecten te ontdekken die door burgers worden aangestuurd: schoolondersteuning, intercultureel ontbijt, sport voor vrouwen, podcast, kortfilm, intergenerationeel kamp, enz.
Dit was ook de gelegenheid om te horen welke problemen huurders ondervinden, zowel in hun woning als in hun wijk.