Presbericht

> Vers la version française

 

Coronavirus – De opzegtermijnen worden versoepeld voor privé-huurders en studentenhuurders

 

Huurders van wie de huurovereenkomst afloopt, studenten die tijdens de lockdown weer bij hun ouders wonen, jobstudenten die zonder inkomen zitten om hun huur te betalen,… De lockdown- en social distancing-maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad in het kader van de coronacrisis opleggen, maken dat heel wat huurders in moeilijke en kwetsbare situaties terechtkomen. Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou heeft de goedkeuring van de regering gekregen om de Brusselse Huisvestingscode aan te passen om juridische zekerheid te bieden die is aangepast aan deze uitzonderlijke situatie.

Een huurovereenkomst die eindigt net vóór of tijdens deze periode van thuisblijven en social distancing kan verschillende problemen opleveren voor private huurders van wie de opzegtermijn loopt of bijna afloopt:

  • Het is voor de huurders niet mogelijk een nieuwe woning te zoeken,
  • Het is voor sommige verhuurders onmogelijk te verhuizen naar hun nieuwe woning en dus om hun eerder aangegane verbintenissen na te komen.

Voor huurders die hun woning niet kunnen verlaten, is het dan ook van groot belang dat de datum van vertrek uit hun woning kan worden uitgesteld, zodat ze ook na het einde van hun opzegtermijn op een wettelijke manier in hun huidige woning kunnen blijven.

 

De studenten-huurders hebben door de opschorting van de lessen aan de hogescholen en universiteiten dan weer te maken met andere moeilijkheden:

  • Studenten die tijdens de lockdownperiode weer thuis zijn gaan wonen, maken niet langer gebruik van hun kot,
  • Studenten die werken om hun huur te bekostigen, hebben vaak geen werk meer en dus ook geen inkomen om hun huur te betalen.

In beide gevallen zou een kortere opzegtermijn voor deze studenten-huurders meer dan welkom zijn.

“Door de uitzonderlijke gezondheidscrisis waarmee we te maken hebben, kunnen huurders in zeer moeilijke situaties terechtkomen. Er moeten dus even uitzonderlijke maatregelen genomen worden wat betreft de regeling van het einde van de huurovereenkomst, om eventuele rechtsonzekerheid weg te nemen en de Brusselse huurders in moeilijkheden te beschermen en te ondersteunen”, verduidelijkt de Staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou, die aan haar regeringscollega’s voorstelde de Huisvestingscode aan te passen en de opzegtermijnen tijdelijk en uitzonderlijk te versoepelen:

  • Voor de woninghuurovereenkomsten: een opschorting van de opzegtermijn die vanaf 16 maart van toepassing is en blijft gelden gedurende de hele periode waarin mensen gevraagd wordt thuis te blijven. De huurder moet tijdens de opschortingsperiode niettemin de huur blijven betalen van de woning waarin hij blijft wonen.
  • Voor studentenhuurovereenkomsten en huurovereenkomsten van korte duur voor een studentenwoning: een verkorte opzegtermijn van een maand. Tijdens deze verkorte opzegtermijn blijft de student-huurder uiteraard verplicht de huur te betalen.

Deze uitzonderlijke maatregelen zijn uiteraard niet van toepassing als de huurder en verhuurder samen tot een andere overeenkomst zijn gekomen.

Tags: